Valkerij benodigdheden

ValkerijbenodigdhedenValkerij benodigdheden

Voorwaarden en Bepalingen


Yarak heeft een privacy verklaring opgesteld welke is opgenomen in, en onderdeel is van, deze voorwaarden en bepalingen. Het bekijken, downloaden of anderszins gebruiken van enig materiaal gepubliceerd op deze website impliceert dat u instemt met deze voorwaarden en bepalingen. Yarak behoudt zich het recht voor om enig aspect, geheel of gedeeltelijk, van deze website (inclusief deze voorwaarden en bepalingen) te beeindigen, wijzigen, aanpassen, toevoegen, verwijderen, stil te leggen of stop te zetten voor welke reden ook. Wijzigingen in deze voorwaarden en bepalingen zijn direct na plaatsing geldig. U stemt in met het periodiek en regelmatig raadplegen van deze voorwaarden en bepalingen teneinde op de hoogte te blijven van wijzigingen. Het gebruik blijven maken van deze website nadat wijzigingen in deze voorwaarden en bepalingen zijn doorgevoerd betekent dat u instemt met deze wijzigingen. U zegt toe de werking van deze website in geen enkel opzicht te zullen, of willen, verstoren, danwel dit te willen proberen.

Copyrights
Alle materialen op deze website, zoals maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, artikelen, foto's, illustraties, audio en video clips, zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Yarak. Ze worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Reproductie of verspreiding van enig materiaal van deze website is wettelijk niet toegestaan, en kan resulteren in civiele en strafrechtelijke vervolging. U wordt geen toestemming verleend om de inhoud van deze website af te drukken, te kopieren, te reproduceren, te verspreiden, te verzenden, te uploaden, te downloaden, op te slaan, publiekelijk te tonen, aan te passen of wijzigen. De copyright bepaling, handelsmerken en geregistreerde handelsmerken welke eigendom zijn van Yarak gelden voor ieder individueel document gepresenteerd op deze website. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het bezit van de respectievelijke eigenaren. De handelsmerken van Yarak worden beschermd door van toepassing zijnde wetten en regelgeving. Het gebruik van deze merken zonder de schriftelijke toestemming van Yarak is verboden.

Privacy
Yarak respecteert uw recht op privacy, en zal daarom nooit persoonlijke informatie verkopen of verhuren aan derden. Wij gaan serieus om met het beveiligen van de door u verstrekte persoonlijke en niet-persoonlijke informatie. Echter, door het open communicatieve karakter van het internet, kunnen wij niet garanderen dat communicatie tussen u en Yarak, en tussen Yarak en u, vrij zal zijn van ongeauthoriseerde toegang door derden. Onze website kan links bevatten naar andere websites. Tevens kunnen andere websites naar onze website refereren. Yarak is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Het is mogelijk dat wij door u verstrekte informatie aanvullen met informatie welke wij van derden ontvangen.

Gebruik cookies
Bij bezoek aan een website van Yarak verzamelen wij door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren, alsook om de bezoeker informatie te verstrekken over relevante diensten en producten van Yarak en haar partners. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Browserinstellingen
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.


Gebruikmaking van deze website impliceert uw acceptatie van onze Voorwaarden, Bepalingen en Cookie statement
© 2002-2019 Yarak. Alle rechten voorbehouden.
Yarak® is een geregistreerde handelsnaam.