Valkerij benodigdheden

ValkerijbenodigdhedenValkerij benodigdheden

Boeken - nederlands


Uilen van EuropaFB0160 - Uilen van Europa
Een 400 pagina's tellend nederlandstalig boek met hardcover van Theodor Mebs en Wolfgang Scherzinger.
Dit naslagwerk geeft een compleet en indrukwekkend beeld van de 13 soorten uilen die in Europa voorkomen. Alle aspecten van deze indrukwekkende dieren worden uitvoerig en gedetailleerd behandeld zoals: specifieke kenmerken, de voortplanting, de jacht, overlevingsstrategieen, enz. Een uitstekende determinatiegids met meer dan 300 unieke actiefoto's en fraaie tekeningen.
€ 49,95
   
Zakgids Roofvogels van EuropaFB0180 - Zakgids Roofvogels van Europa
De perfecte zakgids voor elke vogelliefhebber.
Een 176 pagina's tellend nederlandstalig boek met hardcover van Peter Hayman en Rob Hume.
€ 17,95
   
Beter één vogel in de hand...FB0210 - Beter één vogel in de hand...
Een 224 pagina's tellend nederlandstalig boek met hardcover van J.T. Lumeij, D.A. Jonkers en J.J.H.G.D. Karelse.
Een uniek overzicht van alle ambachtelijke Nederlandse vogelvangstmethoden door de eeuwen heen. Voorheen meestal voor de consumptie, maar tegenwoordig vooral ten behoeve van natuurbescherming en wetenschap. Het vertelt over de bijzondere relatie tussen ambachtelijke vogelvangst, vogelarij, valkerij, eierzoeken, cultuurhistorie, natuurbescherming en wetenschappelijk onderzoek.
€ 29,95
   

TIP   Kijk voor nog meer fotografieboeken op TheZeeuw photography!


Gebruikmaking van deze website impliceert uw acceptatie van onze Voorwaarden, Bepalingen en Cookie statement
© 2002-2019 Yarak. Alle rechten voorbehouden.
Yarak® is een geregistreerde handelsnaam.